მფლობელი

ინფორმაცია ვებ გვერდის მფლობელის შესახებ
ინფრომაცია § 5 TMG– ის თანახმად
ნუგზარ ტატიშვილი
საფოსტო ყუთი: 910 227
12414 ბერლინი გერმანია

კონტაქტი
ტელეფონი: +995555564532
ელ.ფოსტა: info(at)tatishvili.eu

სარედაქციო პასუხისმგებლობა, ვებ გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი:
ნუგზარ ტატიშვილი
საფოსტო ყუთი: 910 227
12414 ბერლინი გერმანია

ელ.ფოსტა: info(at)tatishvili.eu