ჩემს შესახებ

ნუგზარ ტატიშვილი არის  იურისტი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მკვლევარი,  რომელიც საქართველოში ახორციელებს წარმომადგენლობით – უფლებადაცვით საქმიანობას.

გამოცემები

ნ. ტატიშვილი არის არაერთი გამოცემის ავტორი მათ შორის: 

გერმანული ენის პრაქტიკული გრამატიკა 2020

საკანონმდებლო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი  2019

ეკოლოგიური სამართლის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი 2019

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება 2019

არქივის ადმინისტრირება 2019

 

ნ. ტატიშვილის სრულყოფილად ფლობს ქართულ, გერმანულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს. 

ნუგზარ ტატიშვილი 2013-2017 წლემში აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოში ლგბტიქ* თემის წევრების უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის საკითხებში, იგი როგორც იურისტი მონაწილეობდა  საერთო სასამართლოების სისტემაში  სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული საქმეების განხილვის პროცესში, რა დროსაც  იცავდა არაერთი ადამიანის და იურიდიული პირის კანონიერ უფლებებს და ინტერესებს. 

ნ. ტატიშვილი 2013-2017 წლებში აქტიურ ოპონირებას უწევდა მოქმედ ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში. 

სამოქალაქო აქტივიზმი მოიცავდა როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით საქმიანობებს ისე გარემოსდაცვით აქტივობებს. 

2013-2017 წლებში ნ. ტატიშვილი იყო არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, იგი იყო არაერთი  ტრენინგ -სემინარის და კონფერენციის ავტორი რომელიც მიმართული იყო ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე. 

2017 წლიდან ნ. ტატიშვილი, მის მიმართ განხორციელებული პოლიტიკური დევნის გამო  იძულებული გახდა დაეტოვებინა საქართველო და პოლიტიკური თავშესაფარი მოეთხოვა  ევროპაში. 

 

ფოტოარქივი

Berlin CSD 2018

Deutschland

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech
თბილისი 2016 წელი

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Judith Flores

Full Stack Developer - Initech

Rose Hawkins

Art Director - Globex

Jane Roberts

Front End Developer - Vehement

Jacqueline Knight

Content Strategist - Umbrella IT

Betty Hopkins

UX Designer - Initech

Jane Roberts

Front End Developer - Vehement

Jacob Freeman

UI Designer - Massive Dynamic

Jacqueline Knight

Content Strategist - Umbrella IT

Betty Hopkins

UX Designer - Initech

Frank Ferguson

Visual Designer - Globex

Betty Hopkins

UX Designer - Initech

Jacob Freeman

UI Designer - Massive Dynamic

Frank Ferguson

Visual Designer - Globex

Jacqueline Knight

Content Strategist - Umbrella IT

ჩემი აქტივობები

მიმდინარეობს განახლება 

მინდინარეობს ინფორმაციის განახლება

მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება

ჩემი ბიოგრაფია

გამოცდილება

2016 - 2017

2016 წლიდან 2017 წლამდე ნ. ტატიშვილი იყო იურიდიული დახმარების ბიუროს წევრი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტი.

ნ. ტატიშვილი 2016 წლის 00 დან 2017 წლის სექტემბრამდე ასრულებდა ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობას.

იგი ასევე არის ამავე ორგანიზაციის დამფუძნებელი.

ნ. ტატიშვილი 2016-2017 წლებში იყო  გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

ტრენინგები

მიმდინარეობს განახლება

MITGLIEDSCHAFTEN/წევრობა

კონტაქტი

  • www.tatishvili.eu
  • info@tatishvili.eu
  • (49) 15771490169
  • (49) 15771490169
ka_GE
de_DE ka_GE