ნუგზარ ტატიშვილი 25.05.2019 წელს მონაწილეობას ღებულობს გერმანიის პირველ შეხვედრაზე რუსულენოვანი LGBTQI* – ინიციატივაში (ersten bundesweiten Vernetzungstreffen der russischsprachigen Initiativen in Nürnberg) რომელიც გაიმართება გერმანიის ქალაქ ნიუნბერგში.
ღონისძიების ფარგლებში ნუგზარ ტატიშვილმა როგორც ლგბტიქ* აქტივისტმა ისაუბრა გერმანიაში ქართველი ლგბტიქ* ლტოლვილთა უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობის საკითხებზე და ყურადღება გაამახვილა საქართველოში ტრანსგენდერი ქალების მძიმე სოციალური და ასევე უფლებრივი მდგომარეობის საკითხებზე.
ღონისძიება გაიმართა BUNDESSTIFTUNG MAGNUS HIRSCHFELD-ის მხარდაჭერით.

 

 

 

 

 

 

.Text: N. Tatishvili | Bilder: Quarteera.e.V.